Toplam 534 Sonuç

Dergi Adı Alt Başlığı Sloganı Sahibi / Yayıncı Çıkış Tarihi Kapanış Tarihi Toplam Sayı Adedi Elimizdeki Matbu Sayı Adedi Eksik Matbu Sayılar Elimizdeki Dijital Sayı Adedi Eksik Dijital Sayılar Kataloglanan Sayı Adedi Kataloglamada Eksik Sayılar Detay
Burhan Aylık İlim Kültür Dergisi Serdar Taşar 2005 2017 147 30 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12-18, 21, 22, 30, 32, 37, 40, 42-47, 49-57, 59, 60, 61, 62, 63, 67-76, 78-97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 Dergiye Git
Buruciye Edebiyat Üç Aylık Edebiyat Dergisi Erdoğan Tunç 2008 2009 6 4 2 6 Yok 6 Yok Dergiye Git
Büyük Doğu Fikir-Sanat-Hadise-İş Behçet Adil Bağdatlıoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Neslihan Kısakürek 1943 1978 328 1 1. cilt 1946 1-11, 16-17, 19-26; 2-6. cilt 1950-1951 54; 3. cilt 1946-1947 54-58, 60-63, 65-69; 3-5. cilt 1946-1948 78, 81, 82; 4. cilt 1948 81-82; 6. yıl 1950 20-25, 27, 30-34, 36; 7. yıl 1951 49-50, 52-54, 56 Dergiye Git
Caferiyol İlmi-Siyasi-Kültürel Dergi Sinan Kılıç 2006 2013 54 4 1, 2, 3, 4, 7, 9- 34 31 1-6, 11-17, 22-23, 25, 29, 42, 45 43 11-17, 22-23, 29, 42 Dergiye Git
Çağımıza Selam aylık Dergi Ahmet İyibildiren 1983 1984 22 2 1-20 9 1-13 9 1-13 Dergiye Git
Çağrışım Aylık Dergi Abdulkadir Şaşmaz 1992 1992 3 3 3 3 Yok Dergiye Git
Çatı Fikir, Sanat, Aksiyon Dergisi Ne Zemin Ne De Bir Teras Katıyız, Biz Vatan Köşkünde Çökmez Çatı'yız. İsmail Emrah Karayel 2010 Devam ediyor 7 6 0 7 Yok 7 Yok Dergiye Git
Çatı Haber-Yorum-Aksiyon, Aylık Gazete Abid Özmen, Rüştü Ecevit, Cemalettin Tayla, Kasım Yapıcı 1975 1978 30 6 1-8, 10, 11, 12, 14, 17-22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 28 9, 24 30 Yok Dergiye Git
Cemre Kültüre, Sanata, Edebiyata Murat Şimşek - Abdurrahman Şen 1982 1992 7 7 0 7 Yok 7 Yok Dergiye Git
Çerçeve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD 1992 Devam ediyor 83 83 0 77 Yok 77 Yok Dergiye Git
Cerîde-i İlmiyye Meşihat-ı Celile-i İslamiyyenin Ceride-i Resmiyyesidir. Bâb-ı Meşîhat 1914 1922 79 0 79 Yok 79 Yok Dergiye Git
Cerîde-i Sûfiyye Tasavvufi, Dini, Siyasi, Ahlaki, Edebi, Türk Ceride-i İslamiyesidir. Hasan Kâzım 1909 1919 161 0 159 1/6, 103 159 1/6, 103 Dergiye Git
Çete (I.Dönem) Umutsuzlara Ölüm! Güven Adıgüzel, Yasin Kara 2010 2010 4 2 1, 3,4 0 0 Yok Dergiye Git
Çizgi Siyasi Dergi Ahmet Parlakışık 1990 1991 5 5 0 5 Yok 3 1, 3 Dergiye Git
Cuma Haftalık Siyasi Haber Yorum Dergisi Osman Nuri Karahasanoğlu 1990 2004 691 192 Cuma: 2, 4, 5, 13-19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36-44, 46, 47, 48-65, 68-73, 77, 78, 80, 81, 83-92, 96, 98-102, 104-112, 114,-118, 121-123, 125, 126, 128-134, 137-161, 164, 167, 169, 170, 171, 173-186, 187, 191-226, 228-253, 255-260, 262-268, 270-289, 291-314, 316-326, 328-329, 332-364, 366-373, 375, 453, 455-463, 465-469, 472-477, 480, 481, 485-489, 492, 494, 495, 498-500, 506-509, 514, 515, 517, 519, 521, 523, 525-533, 535, 537, 539-543, 545-577 _________________ Türkiye'de Cuma: 1, 3, 4, 6, 8-12, 23, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47-60, 62-84, 86-98, 100-103, 105-118 190 2, 4-5, 7, 13-19, 22, 24-26, 28, 30-31, 33-34, 36-44, 46-65, 67-73,78, 80-81, 83-92, 96, 98-102, 104-112, 114-118, 121-123, 125-126, 128-134, 136-161, 164, 167, 169-171, 173-186, 191-226, 227-253, 255-260, 262-268, 271-289, 291-300, 302-303, 305-311, 313-314, 316-326, 328-329, 332-364, 366-373, 375-453, 456-469, 472-477, 480-481, 485-489, 491-492, 494-495, 498-500, 504, 506-509, 512, 514, 517, 519, 521, 523, 525-533, 535, 537-540, 542-543, 546-558, 560-80 TR'de cuma: 10, 12, 14-19, 24, 29, 42, 46, 54, 58-60, 63, 67-69, 74-75, 79, 87, 93, 96, 109, 111-112, 116-117 573 144, 337-342, 344-373, 375-424, 426-434, 436-439, 441-453, 472, 477, 480, 574-575, TR'de cuma: 17, 85, Dergiye Git
Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası Tarihi, İçtimai, Dini, Felsefi 1925 1933 25 5 25 Yok 25 Yok Dergiye Git
Dava İki Ayda Bir Yayınlanır Bir Tenvir Neşriyat Yayınıdır Mehmet Kaynun 1989 2002 95 5 10, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 52-61, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 81, 84 58 1, 10, 16-22, 28, 31, 40-46, 49, 52-61, 70-71, 74-79, 81, 84, 96 94 31 Dergiye Git
Davet Hizbullahi Dergi İhsan Çakır 1990 1990 8 8 0 8 Yok 8 Yok Dergiye Git
Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği 2009 Devam ediyor 43 10 1-8, 40 37 1-8 32 1-9, 39-40 Dergiye Git
Değişim Aylık Siyasi Haber-Yorum ve Kültür Dergisi/Aylık Düşünce ve Kültür Dergisi H. Erkam Altıntaş 1993 1998 61 60 0 61 1-60 50 2-3, 5-7, 10, 12, 22-23, 26 Dergiye Git