KADRO

Proje Koordinatörü: Lütfi Sunar

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies adlı yayımlanmış üç telif kitabı ve çok sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır.


Proje Danışmanı: Vahdettin Işık

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma” teziyle yaptı. Doktorasını 2018 yılında “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Tartışmaları: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği” başlıklı teziyle İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Modernleşme Dönemi Türk Siyaset ve Düşüncesi, Eğitimin Felsefi ve Kurumsal Dönüşümü, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin Meseleleri, Said Halim Paşa ve Dönemi, İslamcılık: Tarih ve Zihniyet gibi konularda çok sayıda yayın yaptı. Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı da içeren 1908’den 2010’a İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen proje danışmanı olarak çalışmalarını İLEM’de devam ettirmektedir. Şair ve Düşünür Sezai Karakoç, Vefatının 75. Yılında Mehmed Akif, 1960-1980 İslamcı Dergiler: Çeşitlenme ve Toparlanma, Son Dönem Osmanlı Suriyesi'nde Islahat Hareketleri, kitaplarının editörü olan Işık’ın; Kültürel Yabancılaşma (II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde) adlı bir kitabı bulunmaktadır. İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.


Koordinatör Yardımcısı: Yusuf Enes Sezgin

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. 2014 yılından itibaren İslamcı Dergiler Projesi'nde çalışmaktadır. İlgi alanlarının başında; Siyaset Teorisi, Siyaset Teolojisi, Kurtuluş Teolojisi, Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi ve İslamcılık konuları gelmektedir.


Kataloglama ve Dijitalleştirme Koordinatörü: Vedat Demirbilek

Lisans eğitimini 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Çalışmaları programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.


Kütüphane ve Arşiv Koordinatörü: Büşra Bulut

2011-2016 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2016’dan beri aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Cumhuriyet tarihi alanında “Çok Partili Dönem Devlet Adamlarının Halkla Temas Biçimleri (1946-1960)” isimli yüksek lisans tezini hazırlamıştır.


Kurumsal İletişim Sorumlusu: Seyfullah Bayram

YTU’de Fizik okudu. 2009 yılında grafik tasarımcı olarak meslek hayatına başladı. Dergilerde ve yayınevlerinde tasarımcılık yaptı. Kreatif ajanslarda art direktör ve bir dijital ajans bünyesinde metin yazarı olarak çalıştı. Sinema ve interaktif sözlük alanında web projeleri geliştirdi.


Sempozyum Koordinatörü: Hüsniye Gülsev Koç

1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2010-2015 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve “Hanımlara Mahsus Gazete’deki Hikâyeler ve Temaşa Fikri” konulu lisans bitirme tezini yazdı. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Hanımlara Mahsus Gazete Örneği Bağlamında Kadın Yazar Okur Kamusunun Oluşumu” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır.. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde ortak dersler bünyesinde yarı zamanlı olarak Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma dersini vermektedir. 

Stajyer: Betül Kızılcık 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Bilim Tarihi bölümü mezunudur.


Stajyer: Mustafa Halil Aydın

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih bölümü mezunudur.